Utdrag ur styrelseprotokoll

Utdrag ur styrelseprotokollen kommer framöver att läggas ut på Internet. Frågor som berör personliga förhållanden inom föreningen, kommer inte att visas i utdragen.

Utdrag ur protokollen kommer även att anslås på anslagstavlorna i kvarterslokalerna på Glassgränd 86 och Kylgränd 85.

För att kunna läsa de äldre protokollen direkt från hemsidan måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader. Om du inte har det kan du hämta hem det här:

 

 
2014/2015  
Datum

Nr

Kommentar
2015-10-07 10 NCC anlitas för fyllning och asfaltering, Umeå Linjemontage sätter upp de nya motorvärmarstolparna m m.
2015-09-23 9 Arbete med utebelysningen, beslut om att inte höja hyran för 2016, extra avsättning till yttre underhållsfond, beslut om 6 extra motorvärmarstolpar på parkeringen mellan Glass- och Kylgränd m m.
2015-08-24 8 Byte av lekredskap på Glassgränd, klippning av häckar m m.
2015-06-02 7 Inga nya garage de närmaste åren, fönsterbyten om 10 - 15 år m m.
2015-05-06 6 Solariet blir rum för pärmar, inköp av farthinder, vårsyn, Isabellafest, bastun stängs i avvaktan på storstädning m m.
2015-03-25 5 Omskrivning av lån, tillstånd för ombyggnad av lägenheter m m.
2015-02-18 4 Avtal för grusförrådet uppsagd, beslut om ny fläkt till samlingslokalen, infomöte ang. målning av husen beslutad m m.
2015-01-16 3 Samhall städar samlingslokalen och rengör fack i tvättmaskiner 1 gång/vecka, beslut om belysning med rörelsedetektorer i kvartersgårdarna m m.
2014-12-21 2 Beslut om husmålning m m.
2014-12-10 1 Val av arbetsuppgifter inom styrelsen, inhämta offerter för husmålning m m.
 
2013/2014  
Datum

Nr

Kommentar
2014-11-19 13 Genomgång av motion inför årsstämma, klagomål om säkring till motorvärmare, undersöka kostnader för orienteringstavlor m m.
2014-10-16 12 Beslut att höja hyran med 2%, skrivit om lån m m.
2014-09-10 11 Behovsanalys med Samhall, diskussion kring behovet at lägenhetspärmar m m.
2014-08-20 10 Nya soprumsdörrar m m.
2014-06-11 9 Beslut att anta offert på värmepumpar, anbud inhämtas på klippning av häckar, Forslundagymnasiet kontaktas ang. nyplanering m m.
2014-05-22 8 Beslut om att avvakta med målning av husen till nästa år, offertförfrågan görs till hösten m m.
2014-05-19 7 Extramöte: Emfa lämnar anbud för blästring och testmålning av fyrkant, två offerter på nedtagning och bortforsling av träd, beslut att anta BDX offert m m.
2014-05-14 6 Tester kring målning av fasader, kontroll av socklar till husen, belysning i tvättstugor, staket runt området m m.
2014-04-22 5 Motordrivna lyft av soprumsdörrar, vanligt virke till vindskydd m m.
2014-03-12 4 Nytt avtal med Umeå Energi, skydd till handikappmoped m m.
2014-02-02 3 Diskussion med PwC om ny redovisningsmetod, fastställa budgetförslag, Beckers anlitas för att göra en behovsanalys på samtliga fasader, höjning av hyran på husvagnsplatser till 150 kr/mån m m.
2014-01-15 2 Beslut om att ta in offerter för att blästra gavlar eller alla väggar på husen, byte av enbart de termostater som behöver bytas m m.
2013-12-12 1 Information om vattenrening via jonisering. Information om kostnader för ommålning av husen, nya garage eller nya portar, nya termostater till elementen m m. Ny TV till samlingslokalen, Uppsägning av de som har fler än 1 garage eller 1 garage och 2 motorvärmarplatser. Ny TV-förstärkare till Glassgränd 38 - 64 m m.
 
2012/2013  
Datum

Nr

Kommentar
2013-11-13 13 Beslut om hyreshöjning och höjning av garage- och mv-hyran. Nya parkeringstillstånden delas ut (behöver inte användas än). Ny klämring i badrum betalas av de boende om de renoverar badrummen m m.
2013-10-16 12 Ny underhållsplan klar med Emfa. Johan Olsson, IL Recycling, har bjudits in för att informera om sopsortering i samband med årsmötet m m.
2013-09-19 11 Budgetförslag lämnat av Kicki Wiberg, PwC. nya regler för garage och mv, beslut om att behålla hobbylokalen m m.
2013-08-28 10 Beslut om årsstämma 27 november m m.
2013-06-19 9 Emfa informerar om vikten av en bra underhållsplan, garagen behöver besiktas m m
2013-06-10 8 inköp av 3 träd, undersöka kollektiv bostadsrättsförsäkring, beslut att anlita parkeringsbolag för att kontrollera parkeringarna m m
2013-05-06 7 vårsyn, samma virke till staket och vindskydd som tidigare, friggebod till trädgårdsredskap m m
2013-04-10 6 Sopkorgar vid lekplatser, läckande fönsterrutor, åtgärder kring obrukade odlingslotter m m
2013-03-13 5 Beslut om källsortering, bidrag till "Vi tillsammans", bindning av lån m m.
2013-02-13 4 Kicki Wiberg informerade om ekonomin och lämnade förslag till resultatbudget, ny fläkt till tvättstugan på Glassgränd, undersöka kostnad för att kolla felparkerade bilar, undersöka omskrivning av lån m m.
2013-01-09 3 Information om uppdaterad underhållsplanen, undersöka kostnader för nycklar m m.
2012-12-13 2 Leverantörsfakturor ska skannras in av PWC, betalning ska ske via dator där både ordförande och sekreterare ska attestera m m.
2012-12-05 1 Diskussion kring arbetsfördelning i styrelsen m m.

 

 
2011/2012  
Datum

Nr

Kommentar
2012-10-17 12 Inköp av dator, beslut om höjning av årsavgifter, fråga Östen M om han vill hjälpa till med underhållsplan m m.
2012-10-11 11 Genomgång av årsredovisningen med Öhrlings, förslag att höja årsavgifterna eftersom föreningen har ökade kostnader p.g.a. asfaltering, höjd avsättning till yttre fonden m m
2012-09-23 10 Klagomål om skatbo nära balkong. Avloppsteknik kontaktas ang. segment, Samhall ska rensa takrännor när löven fallit klart m m.
2012-08-26 9 Anbud för asfaltering godtas. Inköp av trappstege. Mail ang. störande ljud från lastbilar parkerade på Willys och Plantagen m m.
2012-07-09
2012-08-16
8 Inhämtning av prisuppgifter för asfaltering. Styrelsen har en idé om att gräva parkeringen på Kylgränd under hösten och asfaltera nästa vår/försommar. Inventering av bräder som behöver bytas ut på husen och garagen m m.
2012-06-17 7 Information om att slitna lägenhetsnycklar behöver bytas ut. Börja använda PWC:s fakturaprogram My Business. Beslut om att anta Avloppstekniks offert. Flaggstång, häck, rabatter m m.
2012-05-20 6 Markservice ska anlitas för fällning av träd inkl. stubbfräsning. Test av induktionslampor i 5 lyktstolpar m m.
2012-04-22 5 Information och offert för vattenbehandlingsapparat. Kontakt med har tagits med Markservice expert på träd och bestämts vilka träd som skall tas ner m m.
2012-03-25 4 Bindning av lån, beslut att anlita SEBs Kapitalförvaltning, test av nya lampor på garage och förråd, inhämtning av offerter för trädfällning m m.
2012-02-19 3 Kontakter ang. kemfri vattenbehandling och företag som sysslar med avloppsrensning.
2012-01-22 2 Beslut om att flytta en av switcharna, beslut att flytta pengar till löpande 3-månaderskonto m m.
2011-12-11 1 Margareta F har på egen begäran lämnat styrelsen. Beslut om att förlänga Internetavtalet med Riksnet i 3 år. Förslag på hur föreningens pengar kan placeras. Beslut om att börja matfallssortering. Begäran om flytt av switch m m.
 
2010/2011  
Datum

Nr

Kommentar
2011-10-30 13 Genomgång av årsredovisning med PwC, ändringar i yttre fond, fakturor ska scannras i fortsättningen, nytt 3-årigt avtal med Umeå Energi, byte av takbalk i garage, kontakt med Umeva ang datum för införande av tunnor för matavfall m m
2011-10-12 12 Inköp av nya innerdörrar till kvartersgårdarna, årsstämma 23 november m m.
2011-09-04 11 Byte till små sopcontainers.  Även matavfall ska avskiljas. Umeva tillhandahåller små plastbackar och bruna papperspåsar som läggs i separata sopkärl m m.
2011-08-14 10 Planeringsmöte kring renovering av tvättstugor, undersöka förslag på inköp av släpvagn, avslag på förslag på inköp av högtryckstvätt, nya gungor har inkommit, rapport om gnagare, behovsanalys om vaktmästeriet m m
2011-06-22 9 Regler för glasverandor, inköp av gunga m m.
2011-05-22 8 Ny asfaltering skjuts fram till 2012 och senare. Person anställs för att rensa rabatter och häckar. Nya gungor m m.
2011-05-08 7 Riksnet ny leverantör av Kabel-TV.
2011-04-17 6 Skador i garage, information om brandsäkerhet, anbud om målning och nya golv i kvartersgårdarnas tvättstugor, hallar toaletter. Beslut om ersättning för ström för switchar m m.
2011-03-20 5 Årsinformation klar, banklån binds, fotbollsplanen får användas som hockeyplan nästa vinter, översyn av skador på asfaltering m m.
2011-02-20 4 Offerter för sotning av fläktkanaler, kontroll av fjärrvärme, problem med fjärravläsning, uppfräschning av tvättstugor m m.
2011-01-16 3 Arbetsfördelningen godkändes. Information om ansvar vid nedfallande snö m m.
2010-12-05 2 Förslag till arbetsfördelning i styrelsen m m.
2010-11-11 1 Konstituerande möte. Val av ordförande, sekreterare och firmatecknare.
 
2009/2010  
Datum

Nr

Kommentar
2010-09-19 11 Utvärdering av asfalteringen, arbete för renovering av hängrännor startar, beslut att ta fram underlag för renovering av tvättstugor m m
2010-08-22 10 Ändrade regler för uthyrning av samlingslokal, div övriga frågor m m.
2010-06-20 9 Utvärdering av ventilation, hängrännor, möbler till samlingslokal m m
2010-05-27 8 Samlingslokalen ska färdigställas, grovtvättstuga ses över, översyn av takpapp m m
2010-04-22 7 Om någon vill ha årets Informationshäfte ska de vända sig till ordföranden m m.
2010-03-30 6 Diskussion kring sopsortering m m.
2010-03-03 5 Diskussion kring regler för uthyrning av samlingslokal, skottning av plasttak m m
2010-02-11 4 Diskussioner med Brf Glassen och Snipan m m.
2010-01-14 3 Fjärrvärme, försäkringar m m.
2009-12-10 2 Dörrar soprum och cykelförråd m m.
2009-11-25 1 Ventilation m m.
 
2008/2009  
Datum

Nr

Kommentar
2009-09-03 12 Matta i samlingslokal, ventilationsprotokoll, frågor kring asfalteringen m m.
2009-08-20 11 Underhåll av avlopp, råttburar, ventilation m m.
2009-06-17 10 Offerter för matta i samlingslokal. Beslut att fortsätta med Öhrlings PWC för ekonomisk förvaltning. Budgetering av asfaltering, ny matta i samlingslokal, ventilationsrengöring, avloppsrengöring. Installation av switch på Glassgränd 60 m m.
2009-05-28 9 Budgetering och inventarieförteckning, T-shirts, offerter kring asfaltering, undersöka sopsortering, staket, trafikhinder, ev. övernattningslägenhet m m.
2009-05-04 8 Extramöte: asfaltering, vårsyn, städdag m m. Karta över asfaltering:
2009-04-22 7 Vårsyn, vårstädning, samarbete med andra brf, upphandling av asfaltering, trafikhinder, staket, namnförslag på gårdar m m.
2009-03-11 6

Brev till kommunen ang. snöröjning och ventilation, genomgång av avtal.

2009-02-12 5

Trafiken på Gräddvägen, ev. bokningssystem till lokaler, kurskväll med SCB.

2009-01-08 4

Solariet ska repareras, undersökning av låssystem m m.

2008-12-03 3

Styrelsens arbetsfördelning, Riksbyggen gör energideklaration, slutfaktura från Skanska, planering kring staket, inget bullerbidrag m m.

2008-11-19 2

Byte av internetleverantör, mätning av asfaltytor m m.

2008-11-05 1

Prioriterade arbetsområden för 2009, skrivelse till kommunen ang. trafiksituationen på Gräddvägen, översyn av lås bastu, solarium och hobbyrum, staket vid Gräddvägen/Glassgränd m m.

2008-11-05 -

Konstituerande möte. Val av ordförande, sekreterare och firmatecknare.

 
2007/2008  
Datum

Nr

Kommentar
2008-10-08 14 Genomgång av årsberättelse med Öhrlings, ev. tennisplan, mopedkörning, berättarkvällar, ev. ny golvmatta i kvarterslokal.
2008-09-24 13 Genomgång av avtal med Samhall tillsammans med Mikael Ring och vaktmästarna. Vaktmästarna ska sköta de nya rabatterna. Nytt avtal för vaktmästerilokalen. Årstämma blir 23 oktober.
2008-09-10 12 Nytt elavtal med Umeå Energi, Svensk Markservice anlitas för arbete med häckar och buskar, genomgång av fastighetsskötseln ska ske, offertförfrågan kring energideklarationer.
2008-08-20 11 Rutiner för inköp ses över, lån omsatt, allsångsorkester och surströmmingsfest, genomgång av gräsklippare, nytt anslag i hobbyrummet.
2008-06-04 10 Genomgång av resultat- och balansrapport med Öhrlings, inköp av färglaserskrivare, avskrivningar av byggnader ska göras med 2%, förhandling om lån, lokaler som hyrs ut indexuppräknas, undersöka möjligheter av tvättanläggning för bilar i föreningen,
2008-05-08 9 Styrelsen beslutar teckna 3-årskontrakt med com hem. Beslut om 970 kvm asfaltering i år. offerter för rengöring av ventilation ska tas in.
2008-04-10 8 Omsättning av lån. Skanska anlitas för vägarbeten. YIT har gått igenom ventilation.Lista över skadade garageportar. Styrelsen har begärt ekonomisk rapport från Öhrlings.
2008-03-13 7 TV-gruppen presenterade sammanställning av TV-utbudet. Skanska begär 9% indexuppräkning. Isabellafest 31 maj alt. 6 juni. Fastighetsträff med Öhrlings. Offerter för lån från 5 banker.
2008-02-26 6 Stoppdatum för TV-gruppen. Styrelsen begär in offerter för lån.
2008-01-29 5 Två kulturkvällar ska anordnas under våren. Diskussion om placering av likvida medel. Förberedelse av sommarens asfaltering. Utreda möjligheten av tennisbana inom området. Genomgång av garageportar. Solariet är låst tills vidare.
2007-12-12 4 Översyn av regler för uthyrning till icke bostadsrättsinnehavare. (Försäkringar, referenser, kontrakt m m.) Arbetsordning för nya styrlsen. ComHem höjer med 5%, fjärrvärmen höjs med 8% från 1 januari 2008. Robert A. gör förslag till logotyp för Brf Kylen.
2007-11-22 - Konstituerande möte: Elisabeth valdes till ordförande, Kerstin O vice ordförande, Kerstin W sekreterare. Firmatecknare Elisabeth och Kerstin W.
2007-11-08 3 Brf Kylen registrerades 2007-09-14. IT-gruppen arbetar med förändring av e-postadresser. Byte beräknas ske första februari. Bosse ändrar hemsidan. Nya lägenhetspärmar ska göras. Besiktning av asfalteringsarbetet har gjorts utan anmärkning.
2007-10-03 2 Vaktmästaren får klippa ned de odlingslotter som inte används. Några fräses upp till våren och några på Kylgränd läggs igen. Gränsen till gästparkeringarna ska markeras upp. Namnbytet till Brf Kylen klart. Kommunen ska år 2008 mäta bullernivån på Gräddvägen. Ev. får föreningen bidrag till bullerplank. Ev. komplettera grillplatsen med bänkar. Avvaktar p.g.a. förstörelse. 
2007-09-13 1 YIT ska gå igenom ventilationen. Vaktmästaren får tömma förråden nu i höst för att rensa. 3 offerter tas in innan omläggning av lån. Ritning på bullerplank har fått muntligt godkännande av kommunen. Staket sätts ut. Biltrafiken har fungerat i sommar utan några trafikhinder. Diskussion om kolonilotterna behöver snyggas upp.
 
2006/2007  
Datum

Nr

Kommentar
2007-06-19 22 Inköp av 5 st skyltar uppmanar till låg hastighet p.g.a. lekande barn. Skanska sköter vägunderhåll. Bullerplank och staket ska byggas. Anbud på bullerplanket.
2007-05-29 21 Skanska anlitas ang. vägunderhåll. Svensk markservice ska sköta häckar. Söka bygglov för bullerplank. Staket med grind mellan Glassgränd 64 och Kylgränd 63. Ny redskapsbod ska uppföras enligt ritning.
2007-04-19 20 Offertförfrågan ang. transporter inom brf. Ett tillstånd för inglasning av balkong beviljades. Vårsyn 25 april. Inga trafikhinder i sommar. Anlita TAC för byte av reglerutrustning.
2007-03-13 19 Omsättning av lån. Förberedelse av information kring elinstallationer ute och inne.
2007-02-05 18 Mätning av strömförbrukning av switchar. Inköp av tvättmaskiner till Glassgränd resp. Kylgränd. Offerter för storstädning av kvarterslokalen och även veckostädning.
2007-01-18 17 Inköp av stolar till bastun, byte av cylindrar på fyra garage, offerter för bokningssystem av tvättstuga, omsättning av lån, borttagning av is, lilla tvättmaskinen i grovtvättstugan dålig, planering av asfaltytorna, marknadsföring av vår hemsida m m.
2006-11-29 16 Problem med garageportar, offerter till storstädning av kvarterslokal, uppdatering av underhållsplan, Mikael Ring inbjuds för genomgång av avtal med Samhall, prioriteringar inför årets arbete.

| Presentation | Aktuellt | Info | Internet | Ledigt | Länkar
Styrelsen | IT-Gruppen

Denna sida ändrades senast av webadmin@kylen.nu 27-jan-2016 20:49