Viktiga kontaktuppgifter

* Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:
Ring 112 

*
Akut läckande v
attenledningar: 
Stäng av vattnet! Ring ex. Johanssons rör jour Tel: 090-202 23 03 eller Avarn: Mobil: 010-222 20 00, 010-222 32 94. Ring sedan och meddela Styrelsen Mobil: 076-247 57 20

* Nycklar:
Om du behöver nya hemnycklar behövs rekvisition kontakta styrelsen via mail
Vid andra låsproblem kontakta Certego Tel: 090-18 88 39 (Betalas av hyresgästen)
Upplåsning av lägenhet: Avarn Mobil: 010-222 20 00, 010-222 32 94 (Betalas av hyresgästen)

* Tätning fönster/dörrar:

Bostadsrättshavaren behöver själv köpa lister från bygghandel

* Värme – element
Vid kalla element kontakta styrelsen via mail  Bostadsrättsinnehavaren har endast tillstånd att måla och lufta elementen själva.

Silverfiskar och annan ohyra:
Anticimex Mobil: 075 245 10 00. Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring

* Vid behov av elektrisk hjälp:
Förslag ex Lundins el Tel: 090- 18 03 01 (Betalas av hyresgästen)

* Digitala och TV problem: 
Kontakta styrelsen via e-post  

* Felparkeringar anges till:
UPAB - Skicka in anmälan om felparkerat fordon: https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/27/Upab
Telefon kundtjänst Tel: 090 – 16 15 50

* Samhall:
Tel: 090-71 89 32, kl. 7-16, (lunch 11-11:45)

* Reparationsfond, hyror, pant och överlåtelser:
Aspia e-post:
Obs! Viktigt att ni skriver vilken brf ni tillhör i mailet till Aspia (Brf Kylen)

* Garage och Motorvärmarplatser och Extraplatser:
Bo Forssén  070-369 13 22, e-post:

* Bokning av och kvittering av nycklar till samlingslokal, bastu och hobbylokal:
Per Nyström Mobil: 070-340 99 34
Annika Arnofur Mobil: 070-369 00 27


* Odlingslotter:
Dan Wälivaara e-post: