Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Kontakt-telefon till
Styrelsen

öppen mellan
08.00-20.00

 
076-247 5720


Ordförande
Per Nyström
 
070-340 9934


Sekreterare
Maria Norberg


073-818 7663


Ledamot Ord.
Mia Blomberg


070-223 7917


Ledamot Ord.
Sandra Morén


070-357 3585


Ledamot Ord
Annika Arnofur


070-369 0027


Suppleant
Charlotta Westerlund

070-565 5266


Valberedning
Johanna Burvall
Marianne Sandström

 
070-655 5988
070-394 8902