Viktigt att veta

 

Avstängning vatten
Badrum
Bastu
Biltrafik
Cykelförråd
Garage o motorvärmare
Garageportar
Gräsklippare
Gästparkeringar
Hobbyrum
Husdjur
Husvagnsparkering
Köksfläkt
Nycklar
Odlingslotter
Reparationer utomhus
Reparationer inomhus
Reparationsfond Rökförbud
Samlingslokal
Sophantering
Snöskottning
Tvättstugor
Uteplatser
Ventilation
Årsavgift
Årsstämma
Övrigt
 

VIKTIGA TELNR:

 
Samhall:   
Vaktmästare: 090-71 89 32,  kl 7-16, lunch 11-11:45
   
 Avarn:  
Hjälper vid akuta situationer och ev 
upplåsning av lägenhet. självkostnadspris
 010-222 20 00, 010-222 32 94
   
Reparationsfond, hyror, pant och överlåtelser
Aspia
Obs! Viktigt att ni skriver vilken brf ni tillhör i mailet till Aspia (Brf Kylen)
Mail:  
   
Bokning av och kvittering av nycklar till samlingslokal, bastu och hobbylokal*
Per Nyström
Annika Arnofur

070-340 99 34,
070-369 00 27, 

   

Odlingslotter*

 
 Dan Wälivaara


Swisha 150 kr/år till:
(skriv ditt namn och adress i swishen)1235632104

Husvagnsparkering* Bo Forssén                                       070-369 13 22, mail:

* För regler kring bokning läs längre ned på denna sida för resp. typ av bokning.
   
 
Garage, motorvärmare Bo Forssén 

Hemsida och Internet 

Styrelsemail samt Halebop 
 Avstängning vatten

Avstängningskranar för mindre avstängningar av vatten finns under diskbänken och/eller i badrummen.

Vid avstängning till hela lägenheten finns det avstängningar i förråden på nedre plan i 4:or och 5:or och 3:or där finns en lucka som inte får övertäckas, under den finns avstängningskranar som måste vara tillgängliga. Detta gäller även de 3:or som finns på övervåningarna och har en lucka i nedre förrådet. Övriga 3:or och samtliga 2:or som är i behov av detta får vända sig till grannen.

 

Badrum/toaletter/kök

Bostadsrättinnehavaren är ansvarig för att all renovering och förändring görs efter de regler som finns och är ansvarig för de vattenskador som kan uppstå. Misstänker man något vattenläckage är man tvungen att omgående kontakta ordförande/styrelsen för att åtgärda problemet. Droppande kranar eller toalettstolar måste alltid åtgärdas omgående och åtgärdas av bostadsrättsinnehavaren. Under diskmaskin, kyl och frys ska det finnas speciella uppsamlingsmattor.

Under diskbänken ska det finnas en installerad fuktvarnare som föreningar har tillhandahållit, saknas det kontakta styrelsen. När batteriet är urladdat ska det bytas ut lägenhetsinnehavaren.

Vid renovering av badrum måste styrelsen lämna tillstånd.

Alla ändringar rörande ventilation måste vara godkända av styrelsen.
 
 

Bastu

Kvartersgården på Glassgränd 86 är utrustad med bastu. Bokningslista finns på bastudörren. Nyckel kvitteras ut hos styrelseledamöter enl. separat utdelad infoskrift eller hemsida. 

OBS! Endast ett 3-timmarspass per hushåll och tillfälle.

Vid nyttjande av bastu gäller följande regler:

 • Bokning av bastu kan göras endast av ägaren av bostadsrätten, nyckel till bastun får du hos ansvarig styrelseledamot i samband med att du skriver under en nyckelkvittens. Nyckeln lämnas tillbaka enligt överenskommen tid.
 • Bokningen skrivs på anslag på bastudörr, Glass el. Kyl plus nr/adress.
 • Städning görs inom den bokade tiden.
 • I städning ingår att rengöra bänkarna i bastun, duschväggarna spolas och rengörs efter varje dusch, torkning av golv bord och stolar. Papperskorg töms i tvättstugans sopsäck.
 • Närboende får inte störas av aktivitet som pågår i bastun.
 • Rökning är förbjuden i hela lokalen.
 • Ring polisen tel. 112 om ovälkomna gäster stör.
 • Vid misskötsel avstängs man från möjligheten att nyttja bastun under ett år.
 • Sker skadegörelse under bokad tid är kontraktsinnehavaren ersättningsskyldig.
 

Biltrafik

Biltrafik till husen är endast tillåten vid transport av tyngre föremål eller vid skjuts av rörelsehindrade. Om bil körs till husen, ska den endast stå där den tid det tar att utföra transporten. Vi har vaktbolag som bötfäller.

Kör sakta med tanke på lekande barn!

 
 

Jord, trädgårdsavfall

Vi har en stor container under 2 v. på våren och 2 v. på hösten där man kan slänga träd, grenar, buskar och trädgårdsavfall. I första och andra båset slänger man använd jord, trädgårdsavfall. I det tredje båset hämtas ny jord. Inga plastpåsar får slängas där.

Gällande gammalt virke, detta gäller från gamla staket, vindfång och staket fraktas till återvinningen på egen bekostnad.

 
 

Cykel- och sparkförråd

På Kylgränd och Glassgränd finns ett cykelförråd där man kan ställa undan cykel under vinterhalvåret och sparkar sommartid. Informationsblad ges ut till hushållen höst och vår med uppgift om när det är upplåst för att hämta och ställa undan. Märk inställd cykel/spark med namn, adress och telefonnummer. Cyklar och sparkar som inte hämtas ut under anvisad tid kommer att forslas bort. Inget utöver användbara hela cyklar och sparkar får lämnas, allt annat kommer att slängas.
 
 

Garageportar

Lås alltid garageporten när ni lämnar ert garage. Detta för att förhindra stöld/skadegörelse i garagelängan. Du som hyr garage måste hålla borta snö och is närmast dörren där inte traktorn kommer åt vid snöröjningen. Salt finns i soprummen. Kom ihåg att ta bort ev. snö från bilen innan du kör in i garaget. 

För att portarna ska hålla längre är det viktigt att dra och inte slå igen dem!

Om man lämnar garaget olåst mer än tre gånger mister man omgående rätten att hyra det.

Garaget får endast nyttjas till fordon och dess tillbehör.

 
 

Garage och motorvärmarplatser och extraplatser

 Bo Forssén                                       070-369 13 22, mail: 
 
 

Gräsklippare, räfsor och skottkärror

Dessa finns att låna i förrådet vid fotbollsplanen och lämnas tillbaka samma dag man lånar och i samma skick. Vid skador på handgräsklippare kontakta Samhall. Vid skador på resterande trädgårdsredskap, kontakta styrelsen. 
 
 
 

Gästparkeringar

Gästparkeringarna betalas via Parkster. Inga fordon får ställas utanför markerade platser.
 
 

Hobbyrum

I kvartersgården på Glassgränd 86 finns ett hobbyrum. Om ni är intresserade att använda det, kan ni läsa vem du kan vända dig till överst på denna sida.
 
 

Husdjur

Respektera dina grannar och andra boende inom området. Tänk på att många är allergiker och inte tål husdjur. Ur sanitär hänsyn för vuxna och barn, se till att ditt djurs naturbehov sker utanför boendeområdet. Djur får inte tas in i allmänna utrymmen. Vi tillåter inte fågelmatning utomhus pga risken för skadedjur i våra lägenheter.
 
 

Husvagnsparkering/släpvagnsparkering

Det finns 5 platser att hyra under tiden 1 maj – 15 oktober. Man hyr hela perioden och kostnaden är 750 kr (ingen ström ingår) som man betalar i förskott. Läs överst på sidan vem ni ska vända er till för att ansöka om en plats. Tilldelning meddelas efter 1 februari. Tillstånd hämtas inför varje säsong hos uthyraren och ska placeras väl synligt i fönster på husbilen eller husvagnen (Parkerade husbilar eller husvagnar utan synligt tillstånd får parkeringsböter.)

Parkering skall alltid börja längst från vänster eller höger för att ge bra plats för 5 vagnar/bilar. Finns plats ledig har man möjlighet att hyra tillfälligt, kontakta ansvarig uthyrare.

 
 

Köksfläkt

På väggen till höger om spisen finns en strömbrytare. Denna sköter den evakueringsfläkt, som finns vid skorstenen. (Varje lägenhet har en separat luftkanal, som går till skorstenen. En evakueringsfläkt finns i varje luftkanal.) Denna strömbrytare får ej tas bort utan att den ersätts med liknande funktion.

Strömbrytaren till evakueringsfläkten ska vara i läge 1 när köksfläkten är på. Övrig tid ska den vara i läge 2. (Läge 1 ger mer utsug än läge 2.) Vissa nya fläktar är så starka att man inte bör använda det högsta läget på den. Rengör fläkten ofta speciellt om ni ofta steker.

Om man vintertid inte kopplar om evakueringsfläkten till läge 2 när inte köksfläkten används sänks temperaturen i lägenheten med ca 1 grad.

Vid byte av fläkt, viktigt att kontrollera att den fungerar med vårt ventilationssystem, ska vara en alliansfläkt som ska installeras av behörig elektriker.

Vid frågor, kontakta styrelsen.

 
 

Nycklar

Behöver du köpa extra nycklar till din ytterdörr kontaktar du föreningens ordförande. Ordförande har också nyckelcylindrar för bokning i tvättstugan. Dessa säljs till självkostnadspris a 300kr
 
 

Odlingslotter

Det finns en del odlingslotter inom området för boende. Se överst på sidan vem som sköter dessa.

Kostnad för en odlingslott är 150kr/år from 2023. 

Regler för odlingslotterna:

 • Odlingslotterna får enbart användas till odling.
 • Odlingslotten får inte användas som förlängning av den egna tomten.
 • Odlingslotterna får inte användas för uppställning/förvaring av trädgårdsmöbler, grillar eller dylikt, varken under odlingssäsongen eller övrig tid.
 • Odlingslådor, komposter och mindre anordningar för förvaring av odlingsredskap får finnas.
 • Senast 15 juni ska man skottat upp och rensat ogräs för att få behålla lotten.
 • Hela lotten ska hållas prydlig och ogräs slängs i container.
 • En fri gång mellan varje lott skall hållas öppen och fri från ogräs.
 • En gång mot staket/tomtgräns tillräckligt bred för en skottkärra ska finnas.
 • Vill man inte ha kvar sin odlingslott anmäler man detta omgående till ansvarig för odlingslotterna.
 • Buskar som sprider sig (t.ex. hallonbuskar) får inte planteras.
 • Vattnet får inte vara påslaget utan närvaro av ägaren till odlingslotten.
 • Egen nyckel till vattenkranen 
 

Reparationer utomhus

De boende ansvarar själva för att staket, vindskydd och balkonger är i gott skick och ser till att dessa blir lagade vid behov. För regler gällande detta, se stadgar.

Föreningen tillhandahåller:
 • Bräder till vindskydd och staket,
 • Grund- och målarfärg till vindskydd och staket
 • Olja till trall framför ytterdörr och trall till balkonger.

Penslar, spik mm bekostas av de boende. Ni ansvarar själva för att forsla bort gammalt virke och avfall (grovsopor)

Kontakta Styrelsen för Rekvisition av Material vardagar 07:00 – 16:00 och kom överens om tid för uthämtning av material.  

 
 

Reparationer/underhåll inomhus

Lägenhetsinnehavaren står i regel för alla kostnader för underhåll och reparationer inomhus, finns vissa undantag se bilaga. Läs även stadgarna för information. Tillstånd ska alltid sökas av styrelsen för badrumsrenovering och ändring av planlösning samt ventilation.
 
 

Reparationsfond

Pengar kan endast tas ut i efterhand, spara kvitton, Se kontaktperson på Aspia överst på denna sida..
 
 

Rökförbud

Det är rökförbud i samtliga gemensamma lokaler och lekparker.
 
 

Samlingslokal, Kylgränd 85

Samlingslokalen på Kylgränd 85 har fullt utrustat pentry. Porslin finns för 40 gäster. 

Vid hyra av samlingslokal på Kylgränd 85 gäller följande regler:

 • Endast kontraktsinnehavare inom kvarteret har rätt att hyra lokalen.
 • Lokalen får inte hyras ut till LAN, ungdomsfester eller kommersiell verksamhet.
 • Lokalen ska bokas minst 2 dagar före och nyckeln hämtas efter överenskommelse.
 • Depositionsavgift (500:-) erläggs vid kvittering av nyckel. Pengarna återbetalas efter godkänd städning och inventering.
 • Varje hushåll har möjlighet att nyttja föreningens samlingslokal fritt två tillfällen utan kostnad. Därefter tillkommer en avgift på 500kr/gång som ej återbetalas.
 • Innan bokningstiden gått ut skall lokalen vara rengjord.
 • Golven skall vara dammsugade och våttorkade, även hall och toalett.
 • Skulle något som finns i lokalen gå sönder, anmäl detta omedelbart till någon styrelseledamot, i första hand hos den du kvitterat ut nyckeln.
 • Kom ihåg att DU är ansvarig för lokalen, dess inredning och inventarier och ersättningsskyldig om något går sönder.
 • Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den.
 • Närboende får inte störas av de aktiviteter som pågår i lokalen.
 • OBS! Rökning är förbjuden i lokalen.
 • Ring polisen tel.112 om ovälkomna gäster stör.
 • Nyckel skall återlämnas enligt överenskommen tid varvid gemensam besiktning görs.
 • Vid misskötsel avstängs man från lokalen.

Bokning och utkvittering av nycklar, se överst på denna sida.

 

Sophantering

Enbart tillåtna sopor får lämnas, föreningen får betala extra för allt övrigt och det kommer på allas hyror. Var och en ansvarar själva att övrigt fraktas till återvinningsstationer.

Du ska sortera: fett, matolja
Flytande frityrolja kan hällas i en tom förpackning och läggas i soppåsen (får ej hällas i slask/toalettstol). Fast fett eller fett som torkats ur en stekpanna med hushållspapper kan läggas i matavfall dvs. kompostpåse. 

Kartonger ska vikas ihop eller skäras sönder.

 

Snöskottning och sandning

Du skottar och sandar själv din egen infart. Sand och salt finns att hämta i soprummen.

OBS! När du skottar snö vid din ingång ska du tänka på att inte lämna den på våra gemensamma gångbanor. Det är viktigt att utryckningsfordon alltid ska ha fri framfart och det kan även förstöra traktorns plog.
 
  

Tvättstugor

Det finns 2 tvättstugor inom föreningen, en i varje kvartersgård. Innanför dörren i varje tvättstuga finns en tvättlista där förbokning sker.

Det finns även en grovtvättmaskin i kvartersgården på Kylgränd 85. Den bokas på speciell bokningstavla vid maskinen. Torkrummet är till för dem som bokat grovtvättstugan.

I varje tvättstuga finns även en mindre tvättmaskin, som man inte bokar utan kan använda när den är ledig.

Följande regler gäller för tvättstugorna:

 • Tvättcylinder ska användas för att bokad tvättid ska gälla. Saknas tvättcylinder kontakta styrelsen
 • Om tid bokas ska tvätt starta senast en timme efter tvättpassets början. I annat fall betraktas tvättstugan som ledig och får då användas av någon annan.
 • Tänk på miljön och vattenförbrukningen, kör inte halvtomma maskiner.
 • Torkskåpen får användas en timme in på nästa tvättpass.
 • Efter tvätten ska maskiner rengöras och tvätten tas bort. Om du använt torktumlare, rengör filtret i denna.
 • Torkrummet är till för dem som använder grovtvättstugan.
 • Lämna tvättstugan i det skick som du själv önskar finna den!
 • Vid fel på en maskin: Sätt upp en lapp på maskinen och ange att den är trasig. Kontakta Fastighetstvätt 090-134413 och meddela detta.
 • OBS! Hundar och andra djur får inte tas med i tvättstugan av hänsyn till allergiker.

Flytta din tvättcylinder till parkeringstavlan efter använd tvättid!
Ordförande har tvättcylindrar för bokning i tvättstugan. Dessa säljs till självkostnadspris.

 

Uteplatser

Din egen mark ansluten till lägenheten är du skyldig hålla vårdad, gräset ska klippas,  vindskydd ska målas och bytas ut om de är dåliga, virke och målarfärg finns att hämta ut.

Träd och buskar ska trimmas och grenar får inte inkräkta på grannens tomt, på gångbanor eller väg. Grannen har då rätt att ta bort dessa grenar själv. Döda träd och buskar ska tas bort och buskar får inte växa in i staketen på yttre ring.

 
 

Ventilation

Ovanför fönstren i lägenheterna finns luftintag för friskluft. Dessa ska alltid vara öppna för att ventilationen ska fungera i lägenheten och skall rengöras en gång per år.

I badrum och toaletter finns utgående don, som suger ut luften. Inställningen av dessa har gjorts av fackpersonal och får inte ändras. Däremot bör donen tas loss och rengöras en gång per år.

Om köksfläkten används och luftintagen är stängda, stannar matos kvar i köket. (När köksfläkten används ska även evakueringsfläkten vara i läge 1. Se Köksfläkt.) Rengör köksfläkten ofta speciellt om ni steker mycket.
 
 
 

Årsavgift

Om du betalar årsavgiften via Internet ska du alltid ange det avinummer som finns på inbetalningskortet vid betalningen.

Om du vill betala hyran via autogiro kan du kontakta Aspia, se överst på denna sida.
 
 

Årsstämma

Årsstämman hålls varje år före decembers utgång. Motion till årsstämman ska lämnas senast den 1 september.
 
 
Övrigt information

 
Styrelsen och Aspia har fått in underlag gällande alla fall av överlåtelser, t ex gåvobrev, arv, försäljning och bouppteckning. Dessa ska skickas in så snart de är underskrivna.
 
 
 
​Mvh Styrelsen 
 
 
 
 
SvaraVidarebefordra