Nyheter

Årsstämma: Nytt datum

Bästa medlemmar

Styrelsen beslutar att senarelägga Årsstämman till söndag 10 december 2023, kl 17.00-19.00

Mvh
Styrelsen


Ventilationskontroll

Info från styrelsen


Ventilationskontroll 2023   okt- nov 2023

Föreningen är skyldiga att utföra ny kontroll av ventilationen för att undvika extra kostnader då tidigare kontroll ej slutförts. Företaget Provent som utför kontrollen har föreningens tidigare protokoll och känner därmed till om er bostadsrätt har fått anmärkning. Alla anmärkningar måste vara åtgärdade senast 6 månader efter utförd ventilationskontroll men detta har inte genomfört efter senaste kontrollen (2021).

De bostadsrätter som i tidigare protokoll haft nerslag på grund av äldre spiskåpor eller andra felaktigheter i ventilationen har fått ett brev som uppmanat till byte av spiskåpor.  Det har uppmärksammats att vissa av dessa lägenheter enligt tidigare uppgift till boende fyller Folkhälsomyndighetens krav men trots detta fått anmärkningar i protokollet. Vi i styrelsen har valt att behandla alla som fått en anmärkning lika oavsett typ av anmärkning.

Företaget Provent kommer att använda sig av huvudnyckel vid kontroll.

Mia Blomberg är ansvarig för styrelsens räkning. Hon kan nås på 070- 223 7917. Mia arbetar 8-17, det går bra att skicka sms eller ringa efter arbetstid.

Har ni frågor eller något som styrelsen behöver känna till inför kontrollen tex husdjur eller elektriska lås skicka ett sms till Servicetelefonen 076-247 5720.

 

Fjärrvärme

Varmvattenberedaren i undercentralen på Kylgränd har ett läckage. Vid kontroll av service visar det sig att undercentralerna för fjärrvärme ej blivit utbytta trots en beräknad teknisk livslängd på 20 - 30 år. Nya undercentraler är beställda och kommer att monteras in när det är möjligt. Detta innebär att vi under dagen för byte inte kommer att ha någon uppvärmning. De nya undercentralerna kommer att ha en värmeåtervinning för att minska kostnaderna för varmvatten.

 Mer information om när ett byte kan ske kommer senare.

 

Servicetelefonen 076-247 5720

Skall användas vid kontakt med föreningen. Skicka i första hand sms. Styrelsen består av personer som har detta uppdrag på sin fritid. Därför är det inte möjligt att svara i telefonen under arbetstid. Skicka sms så kan vi ringa upp när tillfälle ges. Vi svarar i telefonen mellan 17-20.30.
Vid akuta ärenden som tex läckande vattenledningar, upplåsning av lägenhet ring då Avarn (till ett självkostnadspris). Mobil: 010-222 20 00, 010-222 32 94

 Detta meddelande har även distribuerats i era brevlådor.Mvh Styrelsen Brf Kylen

 

Styrelsen informerar

Datum för kommande årsstämma är söndag 19 november kl 17.00.

Kallelse inför denna skickas ut separat

Mvh

Styrelsen

PS Vi ses väl på söndag kl 14? 

Styrelsen informerar

Bästa medlemmar

Hej!

Sammanställning av det senaste styrelsemötets punkter:

- Vattnet till kolonilotterna stängs av sista september.

- Cykelförrådet är öppet 14 och 15 oktober kl 10.00-18.00, därefter enligt överenskommelse. Märk cykeln med namn, adress och mobilnummer.

- Dags att kolla fuktlarmet under diskbänken, e v byta batterier.

- Följande kommer att inköpas: Värmekamera och en fuktmätare. Dessa kommer att underlätta kontrollen av elementen.

- Portarna till soprummen är i dåligt skick. Styrelsen undersöker alternativ för att köpa in nya portar.

- Översyn av fjärrvärmesystemet har påbörjats. 

- Gamla och dåliga köksfläktar kommer att bytas ut. Lägenhetsinnehavaren står för kostnaden.


Välkomna till gårdsträffen söndag den 17 sept kl 14.00, vid kvarterslokalen Kylgränd. Vi ses, surrar och fikar :)


Med vänliga hälsningar
StyrelsenStyrelsen informerar

Bästa medlemmar

Hej!

Efter sommaruppehållet har styrelsen nu återupptagit arbetet med Brf Kylen. Efter kvällens möte önskar vi informera om att ...

 • Arbetet med att uppdatera det digitala nätverket påbörjas under nästa vecka.
   
 • Tiden för att lämna in/maila in motioner till höstens årsmöte förlängs. Senast den 15 september lämnas/mailas e v motioner till styrelsen.


 • Reservera söndag den 17 september för en Gårdsträff!

  Vi ses bakom kvartersloken Kylgränd kl 14.00.

  Vi ses, surrar och pratar t ex om vad som är 
  viktigt för att trivas i vår brf eller om något annat. Det bjuds på korv, bullar, kaffe och saft. Vi ses! 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen