Nyheter

Ändrat datum för årsstämma

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Brf Kylen kallas till årsstämma för verksamhetsåret 2022.

DAG: Måndag den 12 december
TID: 18:30
PLATS: Samlingslokalen Kylgränd

Varm välkomna!

Styrelsen
Brf Kyeln