Nyheter

Ventilationskontroll

Info från styrelsen


Ventilationskontroll 2023   okt- nov 2023

Föreningen är skyldiga att utföra ny kontroll av ventilationen för att undvika extra kostnader då tidigare kontroll ej slutförts. Företaget Provent som utför kontrollen har föreningens tidigare protokoll och känner därmed till om er bostadsrätt har fått anmärkning. Alla anmärkningar måste vara åtgärdade senast 6 månader efter utförd ventilationskontroll men detta har inte genomfört efter senaste kontrollen (2021).

De bostadsrätter som i tidigare protokoll haft nerslag på grund av äldre spiskåpor eller andra felaktigheter i ventilationen har fått ett brev som uppmanat till byte av spiskåpor.  Det har uppmärksammats att vissa av dessa lägenheter enligt tidigare uppgift till boende fyller Folkhälsomyndighetens krav men trots detta fått anmärkningar i protokollet. Vi i styrelsen har valt att behandla alla som fått en anmärkning lika oavsett typ av anmärkning.

Företaget Provent kommer att använda sig av huvudnyckel vid kontroll.

Mia Blomberg är ansvarig för styrelsens räkning. Hon kan nås på 070- 223 7917. Mia arbetar 8-17, det går bra att skicka sms eller ringa efter arbetstid.

Har ni frågor eller något som styrelsen behöver känna till inför kontrollen tex husdjur eller elektriska lås skicka ett sms till Servicetelefonen 076-247 5720.

 

Fjärrvärme

Varmvattenberedaren i undercentralen på Kylgränd har ett läckage. Vid kontroll av service visar det sig att undercentralerna för fjärrvärme ej blivit utbytta trots en beräknad teknisk livslängd på 20 - 30 år. Nya undercentraler är beställda och kommer att monteras in när det är möjligt. Detta innebär att vi under dagen för byte inte kommer att ha någon uppvärmning. De nya undercentralerna kommer att ha en värmeåtervinning för att minska kostnaderna för varmvatten.

 Mer information om när ett byte kan ske kommer senare.

 

Servicetelefonen 076-247 5720

Skall användas vid kontakt med föreningen. Skicka i första hand sms. Styrelsen består av personer som har detta uppdrag på sin fritid. Därför är det inte möjligt att svara i telefonen under arbetstid. Skicka sms så kan vi ringa upp när tillfälle ges. Vi svarar i telefonen mellan 17-20.30.
Vid akuta ärenden som tex läckande vattenledningar, upplåsning av lägenhet ring då Avarn (till ett självkostnadspris). Mobil: 010-222 20 00, 010-222 32 94

 Detta meddelande har även distribuerats i era brevlådor.Mvh Styrelsen Brf Kylen