Nyheter

Cykelförråd

Måndag(22 april) och tisdag(23 april) är cykelförråd öppet mellan 17-20.

Felaktig debitering

Vi beklagar att det blivit fel i debiteringen av garage. Rätt debitering är en hyreshöjning med 5 %. 
Korrigering har skett på fakturan för mars. 

Nu är allt klart gällande garage med laddare för elbil. Det är ännu ett garage utan hyresgäst. 

Kom ihåg att vika ihop kartonger när ni tar dem till soprummet. Vi betalar högre avgifter på grund av att det inte viks ihop nog bra. 

Vårglada hälsningar från styrelsen.

Isröjning garage

Hej,
Om du behöver hjälp med att hacka bort is framför din garageport kan du anlita Samhall till ett självkostandspris på 450 kr. Debiteras via Aspia.
Ishackor och salt finns i soprummen om man vill prova själv. 

Mvh Styrelsen

Driftstörningar

Info!

Driftstörningar hos Sappa, ingen Tv på hela Ersboda

mvh Styrelsen

Värmesystemet


Information rörande värmesystemet


Bakgrund och förfarande: Brf hade vattenläckor i varmvattenberedaren på Kylgränd (upptäcktes sept 2023). Vid kontroll visade det sig att den tekniska livslängden för vattenberedaren med råge överskridits. Den borde ha blivit utbytt omkring år 2000. Styrelsen beslutade därför att hela anläggningen, både på Kylgränd och Glassgränd, skulle bytas ut. Angiven tid för tillverkning och installation av den nya anläggningen var beräknad till 12 veckor. Leveransen var försenad, följaktligen även installationen. Den genomfördes alltså i december 2023.


Värmekurvorna, d v s hur snabbt värmen regleras gentemot utomhustemperaturen, meddelades ej från installatören till tillverkaren. Detta kände styrelsen inte till. En konsekvens av att värmekurvorna inte meddelades blev att värmeregleringen var för långsam, d v s temperaturen i elementen höjdes för långsamt och sänktes för snabbt. Detta fick till följd att många av medlemmarna upplevde kalla element och kalla lägenheter. Det har dessvärre därutöver varit den kallaste vintern på ca 130 år vilket så klart är mycket olyckligt sammanträffande.


Flertalet av medlemmarna i brf har haft besök av styrelsen sedan installationen för justering av elementen. Ett antal har även haft besök av rörmokare. 


Efter upprepade kontakter mellan styrelsen och tillverkaren framkom dessutom att tillverkaren ej uppfattat Glassgränd och Kylgränd som samma brf. Kylgränd har haft högre temperatur på elementen än vad Glassgränd har haft. Styrelsen uppmärksammade tillverkaren på detta vilket sedan ledde till omedelbar åtgärd.  

 

Värmesystemet, d v s elementen + ledningarna, innehåller magnetit (typ rost) vilket sätter sig på mässingen i ventilerna, vilket leder till att det inte blir någon genomströmning av varmt vatten, således blir elementena kalla. Magnetiten kommer från vattnet och har gjort så under många år. Alla element innehåller mer eller mindre mängd. Den nya anläggningen är utrustad med s k magnetitfällor, vilka samlar upp magnetiten så att systemet töms på detta. Systemet är gigantiskt varför detta kommer att ta lång tid. Det är svårt att uppskatta hur lång tid. 

Redan år 2021 förde den dåvarande styrelsen samtal med rörfirmor för att komma tillrätta med detta. Trots ovan nämnda åtgärder har vissa element åter blivit kalla därför att systemet är så fullt av magnetit. 


Nuläget: Styrelsen för dialog med Johanssons rör om hur vi kan lösa problemen. 

Just nu åtgärdas endast akuta fel/problem, d v s kalla element och en inomhustemperatur under 20 grader. Mät temperaturen mitt i rummet.


Har ni kallt inomhus, kontakta 


  • sms till servicetelefonen 076 - 247 57 20


OBS - ange namn, adress och mobilnummer !Avslutningsvis

Vid senaste årsmötet informerades om nödvändigheten av att byta ut värmesystemet. Ingen kunde förutse konsekvenserna. Styrelsen beklagar olägenheterna vilka drabbat oss alla.


En påminnelse

Varje brf-innehavare ansvarar för att ha bra tätningslister runt fönster och dörrar. 

Styrelsen