Nyheter

Årsstämma: Nytt datum

Bästa medlemmar

Styrelsen beslutar att senarelägga Årsstämman till söndag 10 december 2023, kl 17.00-19.00

Mvh
Styrelsen