Nyheter

Kallelser

Hej!

Nu hjälps vi, alla medlemmar, åt att göra fint i vårt område. Vi "röjer undan" vintern och lockar fram det gröna. Vi bjuds på korv, bullar, saft, kaffe och te. 

Städdag söndag 4 juni kl 13.00-16.00. En lista över vad som ska göras kommer att sättas upp. Det är bara att hämta ett redskap och sätta igång! 


Och styrelsen kallar till extrastämma för val av suppleanter och valberedningsledamot. 

Extrastämma söndag 11 juni kl 19.00, kvarterslokalen Kylgränd.

Välkomna!


Mvh
Styrelsen

Gamla nycklar

Hej!

Lämna gärna dina gamla nycklar i postlådan på Glassgränd 26

Mvh Styrelsen

Styrelsen informerar

  • Parkering inne på gårdarna är ej tillåtet. Av- och pålastning är ok
  • Inventering av garage påbörjas
  • Översyn av lekplatserna sker
  • Rutiner kring virkesförrådet, färg m m ses över
  • Jord m m kommer att inköpas inom kort
  • Odlingslotter: Lediga lotter finns, kostnad: 150 kr/säsong. Intresserad? Kontakta Maria Norberg
  • OBS - rutiner kring tvätt i tvättstugorna. Information finns i tvättstugorna
  • Deltagare i valberedningen efterfrågas. Kontakta valberedningen

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen

Låsbyten

Nu påbörjar CERTEGO AB arbetet med att byta låsen på dörrarna till samtliga lägenheter.

På måndag den 24/4-23 mellan klockan 16.00-19.00 kommer representanter för CERTEGO AB att knacka på för kvittering av nycklar. Du måste kunna visa giltig legitimation. Om du eller någon i ditt hushåll har symtom på Covid-19, kontakta CERTEGO AB på 090-18 88 39 eller maila .


Själva arbetet med byte av låsen kommer att påbörjas onsdagen den 27/4, CERTEGO kommer att använda huvudnyckel.

Vidare information om extra nycklar m m, se tidigare utlämnad information i era brevlådor. 

Felanmälan m m och p-platser

Styrelsen informerar

För att göra styrelsens åtaganden hanterbara gäller följande vid problem, svårigheter och akuta situationer

Enligt Brf Kylens stadgar gäller följande:

"39 § Felanmälan

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen ansvarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dess stadgar. Vattenläckage, mögel och ohyra anmäls omgående." till styrelsen.

Brf:s stadgar finns att läsa på hemsidan.


Vid allmänna frågor rörande brf, maila styrelsen på


Kontakttelefonen ( 076-247 57 20 ) vandrar mellan styrelsens medlemmar, sms:a helst ditt ärende och invänta svar. Ring om du måste men inte senare är kl 20.00. 


Garage, p-platser, husvagnsplatser: Bo Forssén ansvarar, kontaktas på 070-369 13 22.